§ 1 Gegevensbescherming

Als beheerder van deze website nemen wij de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming en met deze verklaring inzake gegevensbescherming. Voor zover op onze pagina's persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld naam, adres of e-mailadressen) worden verzameld, gebeurt dit, voor zover mogelijk, altijd op vrijwillige basis. Deze gegevens zullen niet aan derden worden doorgegeven zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Wij wijzen erop dat de gegevensoverdracht op het internet (bv. communicatie via e-mail) veiligheidsleemten kan vertonen. Volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.


§ 2 Cookies

Sommige van onze internetpagina's maken gebruik van zogenaamde cookies. Cookies veroorzaken geen schade aan uw computer en bevatten geen virussen. Cookies dienen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, doeltreffender en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en door uw browser worden bewaard. De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde "sessiecookies". Ze worden automatisch gewist aan het einde van uw bezoek. Andere cookies blijven op uw eindapparaat opgeslagen totdat u ze verwijdert. Deze cookies stellen ons in staat uw browser te herkennen bij uw volgende bezoek. U kunt uw browser zo instellen dat u geïnformeerd wordt over het plaatsen van cookies en alleen in individuele gevallen cookies toestaat, het accepteren van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit en het automatisch verwijderen van cookies bij het sluiten van de browser activeert. Als u cookies uitschakelt, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.


§ 3 Contactformulier

Als u ons vragen stuurt via het contactformulier, worden uw gegevens van het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar verstrekt, door ons opgeslagen voor de verwerking van de aanvraag en in geval van vervolgvragen. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.


§ 4 Sociale Plugins

Wij bieden u de mogelijkheid om zogenaamde "social media buttons" op onze website te gebruiken. Om uw gegevens te beschermen, gebruiken wij de "Shariff"-oplossing voor de uitvoering. Dit betekent dat deze knoppen alleen op de website worden geïntegreerd als een afbeelding die een link bevat naar de overeenkomstige website van de aanbieder van de knop. Door op de afbeelding te klikken, wordt u dus doorverwezen naar de diensten van de desbetreffende aanbieder. Pas dan worden uw gegevens naar de respectieve providers gestuurd. Als u niet op de afbeelding klikt, vindt er geen uitwisseling plaats tussen u en de aanbieders van de socialemediaknoppen. Informatie over het verzamelen en gebruiken van uw gegevens in de sociale netwerken kunt u vinden in de respectieve gebruiksvoorwaarden van de betreffende aanbieders. Meer informatie over de Shariff-oplossing vindt u hier: http://www.heise.de/ct/artikel/Shariff-Social-Media-Buttons-mit-Datenschutz-2467514.html

Wij hebben de social media buttons van de volgende bedrijven op onze website geïntegreerd:

Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA

Google LLC, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043, USA

XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg

LinkedIn Inc., 1000 W Maude Ave, Sunnyvale, CA 94085, USA

Twitter Inc., 1355 Market St #900, San Francisco, CA 94103, USA

AddThis, 1900 Oracle Way, Reston, VA 20190, USA


§ 5 Plugins en tools

Friendly Captcha

Wij gebruiken Friendly Captcha (hierna "Friendly Captcha" genoemd) op deze website. De provider is Friendly Captcha GmbH, Am Anger 3-5, 82237 Woerthsee, Duitsland.

Het doel van Friendly Captcha is om te controleren of de gegevens die op deze website worden ingevoerd (bijv. in een contactformulier) door een mens of door een geautomatiseerd programma zijn gemaakt. Hiertoe analyseert Friendly Captcha het gedrag van de websitebezoeker aan de hand van verschillende kenmerken. Voor de analyse evalueert Friendly Captcha verschillende informatie (bijv. geanonimiseerd IP-adres, verwijzer, bezoektijd, enz.) Het eindapparaat van de bezoeker voert een rekentaak uit, die bepaalde systeembronnen gebruikt, en stuurt het rekenresultaat naar onze webserver. Deze neemt via een interface contact op met de Friendly Captcha-server en krijgt als antwoord of de puzzel correct is opgelost door het eindapparaat. Afhankelijk van het resultaat kunnen we beveiligingsregels toevoegen aan verzoeken via onze website en deze bijvoorbeeld verwerken of weigeren.

Friendly Captcha plaatst of leest geen cookies op het eindapparaat van de bezoeker. IP-adressen worden alleen gecodeerd opgeslagen en stellen ons of Friendly Captcha niet in staat om conclusies te trekken over een individuele persoon. Als er persoonlijke gegevens worden verzameld, worden deze uiterlijk na 30 dagen verwijderd.

De gegevens worden opgeslagen en geanalyseerd op basis van art. 6 lid 1 letter f GDPR. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het beschermen van zijn website tegen onrechtmatige geautomatiseerde spionage en SPAM. Als er een overeenkomstige toestemming is gevraagd, wordt de verwerking uitsluitend uitgevoerd op basis van art. 6 lid 1 letter a GDPR en § 25 lid 1 TTDSG, voor zover de toestemming de opslag van cookies of toegang tot informatie op het eindapparaat van de gebruiker (bijv. apparaatfingerprinting) in de zin van de TTDSG omvat. Toestemming kan op elk moment worden ingetrokken.

Meer informatie hierover vindt u op: https://friendlycaptcha.com/legal/privacy-end-users/

Elfsight Google Reviews Widget

Op onze website zijn functies van de dienst "Google Beoordelingen" geïntegreerd. Deze functies worden aangeboden door Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. Deze zijn geïntegreerd door Elfsight, LLC, Adres: 300002, Rusland, Tula, Lunacharskogo, 1, 304b Telefoon: +7 905 624-37-34 als de provider van de diensten. De Elfsight Google Reviews Widget plugin laadt de afbeeldingen rechtstreeks van Google (*.googleusercontent.com). Als u bent ingelogd met uw Google-account, kan er informatie worden doorgegeven aan de aanbieder Elfsight. Wanneer u als bezoeker van onze website een aanvraag doet, worden de Google-gegevens vanuit de cache op onze server geladen en komen de afbeeldingen van Google. Google kan het IP-adres van de gebruiker lezen of opslaan.

Meer informatie hierover kunt u vinden in het privacybeleid van Google: https://www.google.de/policies/privacy/.

Meer informatie over de gegevensbescherming van Elfsight is te vinden op: https://elfsight.com/privacy-policy/.


§ 6 Gegevens nieuwsbrief

Indien u de op de website aangeboden nieuwsbrief wenst te ontvangen, hebben wij van u een e-mailadres nodig, alsmede informatie waarmee wij kunnen nagaan of u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en of u ermee instemt de nieuwsbrief te ontvangen. Er zullen geen verdere gegevens worden verzameld. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend voor het verzenden van de gevraagde informatie en geven ze niet door aan derden. U kunt uw toestemming voor het opslaan van de gegevens, het e-mailadres en het gebruik ervan voor het verzenden van de nieuwsbrief te allen tijde intrekken, bijvoorbeeld via de desbetreffende link in de nieuwsbrief of via de meldingsinstellingen in uw klantenaccount.


§ 7 SSL-versleuteling

Om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals vragen die u ons als sitebeheerder toestuurt, gebruikt deze site SSL-codering. U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van "http://" in "https://" en aan het slotsymbool in uw browserregel. Als SSL-encryptie is geactiveerd, kunnen de gegevens die u aan ons doorgeeft niet door derden worden gelezen.


§ 8 Toegangsgegevens

Wij verzamelen gegevens over de toegang tot onze webaanbiedingen en slaan deze op als serverlogbestanden. De volgende gegevens worden gelogd:

Bezochte website
Tijd op het tijdstip van toegang
Hoeveelheid verzonden gegevens in bytes
Bron/referentie van waaruit u de pagina hebt bereikt
Gebruikte browser
Gebruikt besturingssysteem
Gebruikt IP-adres

De verzamelde gegevens worden uitsluitend gebruikt voor statistische evaluaties en om ons webaanbod te verbeteren. Wij behouden ons echter het recht voor om de serverlogbestanden achteraf te controleren indien er concrete aanwijzingen zijn voor illegaal gebruik.


§ 9 Recht op informatie, wissen, blokkeren

U hebt te allen tijde het recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en ontvanger ervan en het doel van de gegevensverwerking, alsmede het recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. Voor dit doel en voor verdere vragen over het onderwerp persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via het in het impressum vermelde e-mailadres.


Dit privacybeleid is tot stand gekomen met de hulp van eRecht24.