Algemene vragen

Een domein is een persoonlijk adres dat in de adresregel van de browser wordt ingevoerd. Het kan uit woorden bestaan, maar ook uit cijfers en toegestane speciale tekens. De lengte mag niet meer zijn dan 63 tekens (letters, cijfers en speciale tekens). Koppeltekens (-) zijn niet toegestaan op de eerste of laatste positie.

TLD

Elk domein bestaat uit een opeenvolging van tekens, gescheiden door een of meer punten.

Het topleveldomein is het einde van het domein en komt altijd als laatste.

In ons voorbeeld "www.firmenname.eu" is "eu" het topleveldomein, "firmename" het domein op het tweede niveau (ook domein genoemd) en "www" het domein op het derde niveau (ook subdomein genoemd).

Domeinen die per ongeluk of expres worden verwijderd, worden in quarantaine geplaatst. Dit wordt ook wel een "cooldown","grace period" of"RGP"(Redemption Grace Period) genoemd.

De .de-domeinen blijven daar 30 dagen, .eu-domeinen 40 dagen, .at-domeinen 58 dagen en .pl-domeinen ongeveer 60 dagen.

Gedurende deze periode heeft de domeinhouder de mogelijkheid om de verwijdering ongedaan te maken. Als hij bij zijn beslissing blijft, wordt het domein na de wachtperiode van 30 of zelfs 40 dagen weer vrij en kan het opnieuw worden geregistreerd.

Bij domeinen waar vraag naar is, vindt herregistratie plaats binnen enkele milliseconden nadat het domein uit quarantaine komt.

Premium domeinen zijn RGP-domeinen met een hogere waarde die worden gekenmerkt door een vaste minimumprijs en daarom niet kunnen worden gekocht op een veiling vanaf een bod van € 10. Ze worden weergegeven in de lijst met domeinen met een trofeesymbool. Ze worden in de domeinlijst weergegeven met een trofeesymbool, terwijl de respectieve minimumprijs aan de bieder wordt bekendgemaakt nadat het eerste bod is geplaatst. Als de minimumprijs wordt bereikt in een veiling, krijgt de hoogste bieder het domein. Als de minimumprijs echter niet wordt bereikt, wordt er na een succesvolle registratie een nieuwe veiling voor dit domein gestart. Het startbod begint bij de reserveprijs van de eerste veiling.

Een exclusief domein wordt ter veiling aangeboden door de huidige domeinhouder op de nicsell marktplaats (nicsell Trading). Aangezien deze domeinen al geregistreerd zijn, is er geen inhaalfase en kunt u beginnen met het overdragen van de domeinen zodra de aankoop is afgerond. Het proces is vrijwel identiek aan de normale veilingen.

De domeineigenaar kan een minimumprijs instellen voor zijn aangeboden domeinen. Als de minimumprijs niet wordt bereikt, kan de verkoper zelf beslissen of hij het domein tegen jouw bod toch aan jou wil toewijzen.

Voor hoogwaardige domeinen waarvoor de minimumprijs niet is bereikt, wordt na succesvolle registratie een exclusieve tweede veiling gestart. Het startbod begint bij de minimumprijs van het domein.

Dit gebeurt meestal met RGP-domeinen die door de eigenaar zijn opgezegd en zich in de respijtperiode bevinden. Als hoogste bieder krijgt u de kans om dit domein voor u te registreren nadat de grace period is verlopen.

Een andere reden kan ook zijn dat de website niet meer correct toegankelijk is. In dit geval moet de website-eigenaar zo snel mogelijk contact opnemen met de hostingprovider.

Vragen over het proces:

Als je overboden bent, kun je beslissen of je nog een bod wilt plaatsen of dat je de veiling wilt verlaten.

Je ontvangt ook een e-mail als dit type meldingen is geactiveerd. Je kunt dit instellen in je account onder Meldingen.

Als het een quarantaine domein is en een minimumprijs is bereikt, proberen we het domein voor u te registreren. Als dit proces succesvol is, brengen we u het veilingbod in rekening als servicekosten. Als de minimumprijs niet wordt bereikt, wordt er een tweede veiling gestart voor dit domein. In dit geval worden geen kosten in rekening gebracht.

Als het een exclusieve veiling is, wordt het registratieproces hier overgeslagen. Als er geen minimumprijs is bereikt, kan de verkoper beslissen of hij het domein alsnog aan u wil overdragen. Als u het domein krijgt, wordt het bod als aankoopprijs in rekening gebracht.

Zodra de factuur is betaald, kan uw domein worden overgedragen.

Als we het domein niet hebben kunnen registreren, brengen we geen servicekosten in rekening. Er worden alleen servicekosten in rekening gebracht voor succesvol geregistreerde domeinen.

Het is niet mogelijk om precies te zeggen hoe lang de registratie zal duren. Over het algemeen komen domeinen binnen een bepaalde tijd beschikbaar. In uitzonderlijke gevallen kan het tot 48 uur na het einde van de veiling duren voordat we de definitieve status van een domein kunnen bepalen. Het daadwerkelijke vangproces vindt plaats binnen enkele milliseconden (goede domeinen zijn vaak niet langer "vrij").

Als de registratie succesvol was, ontvang je per e-mail een orderbevestiging met alle belangrijke informatie. Anders ontvang je geen melding per e-mail.

Vragen over de veilingen:

RGP-domeinen worden twee weken voor het einde van de respijtperiode geveild op nicsell. Meestal beginnen deze veilingen om 8 uur 's ochtends en eindigen ze om 8 uur 's avonds de dag voordat de respijtperiode afloopt. Na afloop van de veiling proberen we het domein opnieuw te registreren voor de hoogste bieder. Let op: Als u de veiling wint, ontvangt u alleen het eerste recht op registratie.

Met de live veiling worden alle veilingen in de domeinenlijst altijd weergegeven zonder dat de pagina opnieuw wordt geladen. Dit betekent dat als een andere klant een bod uitbrengt op een domein dat ook in uw domeinenlijst staat, alle bijbehorende gegevens worden bijgewerkt alsof de pagina opnieuw wordt geladen. Als het aantal biedingen verandert, ook al heb je geen bod geplaatst, worden deze veranderingen weergegeven in de biedkolom in de vorm van een wiskundige vergelijking (1 + 2). Het getal rechts geeft het aantal wijzigingen weer. Als je een bod plaatst, wordt de vergelijking opgelost in een enkel getal. Nederlandse veilingen zijn uitgesloten van de live veiling.

( ) De live veiling wordt aangegeven door een animatie boven de filters en ook in de lengte kolom voor betrokken veilingen. Er moet worden opgemerkt dat de vermeldingen in de lijst met domeinen zichzelf niet verplaatsen (bijv. als de pagina werd opgeroepen in aflopende volgorde op basis van het aantal biedingen en de volgorde zou moeten veranderen als gevolg van een nieuw bod). Elke gebruiker is verantwoordelijk voor de juistheid van de lokale systeemtijd. Het tijdsverschil, dat samen met de latentie van je internetverbinding boven de filters wordt weergegeven, dient als indicator voor deze nauwkeurigheid. Deze waarden worden weergegeven in zwart voor het normale bereik, rood als de afwijking te groot is en oranje in het overgangsbereik. Als de afwijking te hoog is, verschijnt er een extra vak als waarschuwing, dat pas acht uur na het sluiten wordt geopend. Om compatibiliteitsproblemen te voorkomen, moet een moderne browser worden gebruikt. Elke gebruiker mag slechts 10 browservensters gebruiken met Live Auction.

De knop kan worden gebruikt om over te schakelen naar de modus voor snelle bodverhoging. Daar kun je de knoppen gebruiken om de monetaire waarde te bepalen, die wordt toegevoegd aan het bestaande maximumbod of, als je de hoogste bieder bent, aan je maximumbod. Als het minimumbod voor het betreffende domein niet is overschreden, wordt de knop in kleur weergegeven en wordt de waarde ingesteld op het minimumbod. Als de knop is geselecteerd, verschijnt er een bevestigingsknop waarmee u uiteindelijk het nieuwe bod plaatst, dat als tekst in de knop wordt weergegeven. De bevestigingsknop is de eerste 0,2 seconden niet actief om onbedoeld dubbelklikken te voorkomen. Als het pictogram in de bevestigingsknop verschijnt, kan het bod worden uitgebracht door erop te klikken. Als er tijdens de laatste stap een nieuw bod wordt ontvangen dat de huidige selectie ongeldig maakt, wordt de huidige bevestiging geannuleerd. Je kunt op elk moment een stap teruggaan met de knop of de snelle bodverhoging afsluiten. Je kunt de waarden van de knoppen op elk moment wijzigen in de accountinstellingen. Als je problemen hebt met de tijdcompensatie, kun je ook een ander type aftelweergave instellen in de instellingen.

De andere twee aanbestedingsprocedures (enkelvoudig bod en bulkbod) werken zoals gewoonlijk. Het invoeren van een enkel bod leidt nog steeds tot een herladen van de volledige domeinlijst.

Als u de domeinlijst langer dan een uur open laat staan tijdens de live veiling, zal de live veiling automatisch eindigen. Dit zal ook worden aangegeven met een bericht. Als u wilt blijven deelnemen aan de Live Veiling, moet u de domeinlijst opnieuw laden.

Als de veiling wordt verlengd, wordt het einde van de veiling uitgesteld. Er is een periode voor het einde van elke veiling, inclusief de verlenging, waarin de veiling kan worden verlengd. Deze fase is 60 seconden voor het officiële einde van de veiling en 60 seconden voor een uitgesteld einde van de veiling. Om de veiling te verlengen, moet het bod tijdens deze periode door een tweede bieder worden gewijzigd. De eerste verlenging is 300 seconden en elke volgende 60 seconden. De maximale verlenging is 60 minuten en wordt bovendien aangegeven door een pictogram ( ) op de timer wanneer deze is bereikt.

De veiling loopt af zonder verlenging indien ten hoogste één bieder aan de veiling heeft deelgenomen. Een verlenging kan alleen plaatsvinden wanneer ten minste twee bieders hebben deelgenomen.

Voorbeeld:

Een veiling eindigt vandaag om 20:00:00. Een klant heeft om 12:34:53 al het eerste bod geplaatst. Het tweede bod wordt om 19:59:41 geplaatst. Aangezien het tijdstip van inzenden binnen de tijdslimiet valt, wordt de veiling aanvankelijk met 300 seconden verlengd.

U heeft een vast budget dat u kunt investeren in de veilingen. Als u een veiling hebt gewonnen en ervoor betaalt, wordt het gebruikte budget aan u teruggestort. Uw budget wordt dus onafhankelijk van een tijdsperiode berekend (zie ook Hoe is mijn budget samengesteld?).

U kunt bieden op de volgende topleveldomeinen:

 • .at
 • .be
 • .ch
 • .cz
 • .de
 • .es
 • .eu
 • .fr
 • .it
 • .li
 • .me
 • .nl
 • .nu
 • .pl
 • .se
 • .uk

De leesrichting kan worden gebruikt om de volgorde van de opsomming te bepalen. De volgende instellingen / modi zijn beschikbaar:

 • Rij per rij (standaard)
 • Kolom per kolom

Domeinen worden in een specifieke volgorde geladen. In de modus "rij per rij" wordt eerst een rij volledig gevuld voordat de rij eronder wordt gevuld. In de modus "kolom per kolom" daarentegen worden de beschikbare kolommen van links naar rechts gevuld. De domeinen zijn gelijkmatig (kwantitatief) verdeeld.

Met de biedgeschiedenis in de domeinenlijst heb je de mogelijkheid om je laatste en meest geplaatste biedingen opnieuw in te stellen en de plusknoppen te gebruiken die je hebt ingesteld. Hiervoor wordt links van elk biedveld in de domeinenlijst een knop weergegeven waarmee je de geschiedenis kunt openen.

Het vervolgkeuzemenu is onderverdeeld in drie categorieën. Je kunt door het menu navigeren met de pijltoetsen omhoog en omlaag. Druk op de Enter-toets om je selectie te bevestigen. Als je het menu wilt verlaten, kun je op de ESC-toets drukken of met de muis klikken om het menu te verlaten.

Als je in de schrijfmodus bent binnen het biedveld, kun je ook naar het vervolgkeuzemenu navigeren met de pijl-omlaag knop.

Als een waarde wordt geselecteerd, wordt deze naar het biedveld geschreven. Als het een waarde van een plusknop is, wordt deze eerst opgeteld bij het huidige bod en vervolgens naar het veld geschreven.

De domeinen worden pas 2 weken voordat ze beschikbaar komen toegevoegd aan onze veilinglijst (domeinlijst). Vanaf dat moment kunt u direct bieden.

Tip: Maak nu een dagelijkse domeinwaarschuwing aan voor het gewenste domein en wij laten u automatisch weten wanneer we het domein aan onze veiling hebben toegevoegd.

Als u ten minste één bod hebt geplaatst in een veiling, wordt uw maximumbod weergegeven met een blauwe achtergrond onder het huidige bod € 10. Als u een bieder bent in een veiling waar de minimumprijs nog niet is bereikt, zal deze ook worden weergegeven op een oranje achtergrond € 33.

We maken onderscheid tussen deze twee soorten biedingen:

 1. Maximumbod: Dit is (nog steeds) het standaardtype. Als je een maximumbod plaatst, wordt het bod van andere gebruikers automatisch verhoogd tot het maximumbod dat jij hebt geplaatst. Je wordt alleen overboden als iemand een bod plaatst dat hoger is dan jouw maximumbod. Natuurlijk kun je op elk moment je maximumbod verhogen, zelfs als je nog steeds de hoogste bieder bent. In het geval van een maximumbod op een premium domein, telt uw maximumbod ook direct mee als het huidige bod als het de minimumprijs niet heeft overschreden, zelfs als er nog geen andere geïnteresseerde partij heeft geboden. Dit betekent dat deze domeinen niet bij € 10 beginnen. Als er bijvoorbeeld een minimumprijs van € 100 is ingesteld voor een premium domein zonder bod en € 500 is ingediend als maximumbod, dan is het huidige bod € 100. Het maximumbod van €10 geldt nog steeds. Het maximumbod van € 500 is nog steeds van toepassing.
 2. Minimumbod: U kunt direct een minimumbod plaatsen, bijvoorbeeld om een veiling te starten op € 50 (in plaats van € 10 standaard). U kunt ook een minimumbod plaatsen op een veiling die al loopt om de prijs direct te verhogen. Als u al een minimumbod op een domein hebt geplaatst, kunt u dit verder verhogen door een hoger minimumbod te plaatsen.

Wat is het doel van het minimumbod? Hoe hoger de prijs van het domein aan het einde van de veiling, hoe hoger de prioriteit voor dit domein in de vangstfase. Een domein voor € 50, bijvoorbeeld, zal veel vaker geprobeerd worden te registreren dan een domein met een uiteindelijke veilingprijs van slechts € 10.

Tip: U kunt ook een minimum en een maximum bod instellen voor een domein. Een voorbeeld zou zijn € 50 minimum bod en € 500 maximum bod voor een domein.

Ja, er is een minimum bod van € 10.

Er kan een ander minimum bod gelden voor quarantaine domeinen, afhankelijk van de respectievelijke domeinextensie.

TLD Minimum bod
.be € 10
.ch € 10
.cz € 10
.de € 10
.eu € 10
.fr € 10
.it € 10
.li € 10
.nl € 10
.pl € 10
.uk € 10
.at € 12
.es € 15
.nu € 15
.se € 15
.me € 60

Er zijn twee soorten veilingen op nicsell:

We starten een tweede veiling, bijvoorbeeld als een domein na de eerste veiling niet geregistreerd kon worden vanwege een ingestelde AuthInfo2 (Auth2) en de einddatum is verschoven. We maken u ook attent op deze veilingen als u in het verleden op een domein hebt geboden, dit niet voor u is geregistreerd, maar nu weer is opgezegd door de huidige domeinhouder.

Voor hoogwaardige domeinen waarvoor de minimumprijs niet is bereikt, wordt na succesvolle registratie een exclusieve tweede veiling gestart. Het startbod begint bij de minimumprijs van het domein.

Je kunt in je account onder Meldingen instellen of je op de hoogte wilt blijven van secundaire veilingen.

 • Gedetailleerd zoeken:
  • Bij gedetailleerd zoeken kun je zoeken naar een willekeurig aantal termen, gescheiden door een komma of spatie.
  • Indien een zoekterm wordt voorafgegaan door !, kunnen de resultaten ervan worden uitgesloten (negatief zoeken).
  • Indien een zoekterm met een ^ begint, worden alleen resultaten getoond die met de zoekterm beginnen.
  • Indien een zoekterm eindigt met een $ , worden alleen resultaten weergegeven die eindigen op de zoekterm.
  • Indien een % in een zoekterm wordt vermeld, wordt dit beschouwd als een plaatshouder en komt het overeen met geen of een willekeurig aantal tekens.
  • Als er een _ wordt ingevoerd in een zoekterm, wordt dit beschouwd als een placeholder en komt dit overeen met precies één teken.
  • Als een zoekterm begint met een . wordt de zoekterm gecategoriseerd als een topleveldomein.
  • Indien een zoekterm ten minste één . bevat en geen ^ , $ , % of _ , wordt de zoekterm beschouwd als een volledig domein en moet deze exact worden gevonden.
  • Om het zoeken te verbeteren, wordt in alle spellingen gezocht naar umlauten (ä = ae, ö = oe, ü = ue, ß = ss).
  • Voorbeeld zoekopdrachten:
   • sport
   • sport, music
   • sport, !transport
   • ^sport, sport$
   • ^sport$
   • sport, !^sport, !music
   • sport%event, event%sport
   • sport__%event
   • sport, music, .eu
   • sport, !.com
   • sport.de
   • sport.de, music
   • sp%t.de
 • Tekenlengte: Je kunt de lengte van het domein opgeven in het veld tekenlengte. Hier kun je bijvoorbeeld een tekenlengte van 4 tot 6 tekens invoeren en alle domeinen met deze lengte worden gezocht.
 • Einde veiling: Met het filter Veilingeinde is het mogelijk om veilingeinden in een bepaalde periode weer te geven. Alle domeinen die in deze periode aflopen, worden hier weergegeven.
 • Beginletters: Hier kunt u de eerste letter van het gewenste domein invoeren. Ook hier worden alleen die opgesomd die zo beginnen.

Als hoogste bieder voor een domein, ziet u de knop in de veiling geschiedenis als het mogelijk is om uw hoogste bod te verlagen.

Als u de enige bieder in de veiling bent, wordt uw hoogste bod volledig verwijderd. Zo niet, dan wordt dit bod zodanig verlaagd dat u de hoogste bieder blijft.


Als u echter uw bod in een veiling wilt verhogen, kunt u dit doen via de knop . Deze knop wordt weergegeven in de veilinggeschiedenis of in de domeinenlijst voor de veiling in kwestie.

Je hebt de optie om de domeinlijst te downloaden of om op meerdere domeinen tegelijk te bieden.

De massa-export in detail:

 • Eerst en vooral heeft u de mogelijkheid om onze volledige lijst van alle actieve veilingen te downloaden. In de domeinenlijst vindt u de knop "Download lijst". Als u geen filters hebt geselecteerd, wordt de volledige lijst gedownload. Het is belangrijk dat u niet eerder filters hebt ingesteld of deze hebt verwijderd via "Reset filter".
 • Bovendien kunt u een selectie van veilingen exporteren. Om dit te doen, filtert u het domein naar wens via onze "Filter", klikt u vervolgens op "Filter toepassen" en downloadt u de gefilterde resultaten eveneens via de knop "Downloadlijst".

Het bulkbod in detail:

 • Als u op meerdere domeinen tegelijk wilt bieden, kunt u dat doen via de volgende link: Plaats een bulkbod. In de domeinenlijst wordt ook een knop weergegeven met de tekst "bulkbod plaatsen". Op de pagina kunt u de gewenste domeinen kopiëren in het tekstveld. Voer slechts één domein per regel in. Vervolgens kunt u uw bod in euro's in het onderstaande veld plaatsen.

In het algemeen maakt het voor de beschreven importopties niet uit of u de domeinen in IDN- of ACE-notatie opgeeft. Wij zetten de domeinen om in het formaat dat wij nodig hebben.

Uiteraard laten wij u via succes-, waarschuwings- en foutmeldingen direct weten voor welke domeinen u na de import de hoogste bieder bent, waar u direct weer overboden werd of waar de invoer onjuist was.

Om deze informatie in lijstvorm terug te krijgen, kunt u de lijst met domeinen filteren. Bijvoorbeeld, toon alle domeinen waar u op biedt door gebruik te maken van de filter "Limiet > Alleen biedende veilingen". Klik dan op "Filter toepassen" en vervolgens weer op "Downloadlijst".

Post-bod

U heeft de veilingfase van een domein gemist? Bij een volgend bod krijgt u vervolgens de kans dat wij proberen het domein voor u te registreren, mits er geen andere deelnemers op dit domein hebben geboden. Hiervoor geldt een minimum bod van € 50. Als de registratie succesvol is, wordt u hiervoor € 50 in rekening gebracht.

Nadat de veiling is afgelopen, verschijnt de knop in de domeinenlijst tot 23:00 uur. Dit brengt u naar het formulier voor post-biedingen.

Prioriteit-bod

U wilt de kans op succes bij domeinregistratie na het winnen van een veiling vergroten? Hoe hoger het bod voor een domein, hoe meer van de beperkte middelen kunnen worden besteed aan de registratie.

Nadat de veiling is afgelopen, verschijnt de knop in de veilinggeschiedenis voor alle domeinen met de status Catching. Dit brengt u naar het formulier voor prioritaire biedingen. Het bod is een minimumbod, wat betekent dat u ook voor dit bod moet betalen als uw inschrijving succesvol is.

Vragen over de account:

Het klantnummer wordt gebruikt om u te identificeren en moet, indien mogelijk, worden vermeld telkens wanneer u contact met ons opneemt, zodat wij uw vraag sneller kunnen toewijzen en beantwoorden.

In de veilinggeschiedenis kunt u de geschiedenis van uw biedingen zien voor elke veiling waaraan u deelneemt. Bovendien kunnen de biedingen van andere deelnemers aan de veiling worden bekeken, hoewel het werkelijk uitgebrachte bod niet altijd wordt weergegeven. Ofwel wordt het exacte bod getoond ofwel een prijs die het bod overschreed (zoals >= € 30). Deze prijs kan bijvoorbeeld de minimumprijs of de huidige biedprijs zijn. Het pictogram geeft aan dat alle andere deelnemers aan de veiling uw exacte bod niet kunnen zien, maar alleen het huidige bod van de veiling.

Om anonimiteit te garanderen, worden de veilingtegenstanders niet bij naam genoemd, maar in een versleutelde vorm weergegeven (bijv. ****fe1b). De versleuteling verandert dynamisch bij elk domein of elke veiling. Dit betekent dat het niet kan worden herleid naar een specifieke klant of kan worden herkend in een andere veiling.

Als een domein een minimumprijs heeft, wordt dit weergegeven met een oranje achtergrond. Als u de hoogste bieder bent, wordt uw hoogste bod in het groen gemarkeerd. Anders, als u niet de hoogste bieder bent, zal het hoogste bod van de hoogste bieder rood gemarkeerd worden.

Een rood vak met een teller toont het aantal veilingen waarin u bent overboden. Dit dient als indicatie zodat u indien nodig kunt reageren of het domein aan een andere bieder kunt overdragen.

Een rood vak met een teller toont het aantal facturen dat nog niet is betaald en dus nog openstaat. Deze notitie blijft staan totdat alle openstaande vorderingen zijn voldaan.

Hoogste bieder

De veiling loopt nog. U bent de hoogste bieder in deze veiling.

Minimumprijs niet bereikt

De veiling loopt nog. Uw huidige hoogste bod is lager dan de ingestelde minimumprijs voor dit domein. Na afloop van de veiling verandert de status in onderhandeling, indien van toepassing.

Overbid

De veiling loopt nog. U bent overboden op dit domein en moet uw maximum bod verhogen als u wilt dat wij proberen het domein voor u te registreren.

Catching

De veiling is afgelopen. We proberen momenteel het domein te registreren. In de regel is het domein alleen in deze status vanaf het moment dat de veiling is afgelopen tot ongeveer 7:00 uur de volgende dag (in individuele gevallen echter tot 3 dagen).

Onderhandeling

De veiling is afgelopen. Uw bod lag echter onder de vastgestelde minimumprijs. De verkoper zal nu controleren of het domein alsnog aan u kan worden overgedragen voor de prijs van uw maximumbod.

Geregistreerd

De veiling is voorbij. De vangstfase is voorbij. We hebben het domein succesvol voor u geregistreerd.

Verkocht

De veiling is voorbij. We hebben het domein succesvol voor u geveild.

Lost

De veiling is afgelopen. Helaas was u niet de hoogste bieder voor dit domein, dus we zullen niet proberen het domein voor u te registreren.

Bod afgewezen

De veiling is afgelopen. Helaas is uw bod niet geaccepteerd omdat het onder de minimumprijs ligt. Er worden geen kosten in rekening gebracht voor deze veiling.

Voor marktplaatsdomeinen hebt u echter de mogelijkheid om een onderhandeling te openen door een ander bod uit te brengen via het daarvoor bestemde formulier. Houd er rekening mee dat dit alleen mogelijk is binnen 5 dagen na het einde van de veiling.

Het aantal veilingen waarvoor je een onderhandeling kunt openen, wordt weergegeven in het accountdashboard onder Biedoverzicht.

Mislukt

De veiling is afgelopen. De vangstfase is afgelopen. Helaas hebben we het domein niet voor u kunnen registreren. Natuurlijk worden er geen kosten in rekening gebracht voor de mislukte registratie.

Blokken

De veiling is afgelopen. De veiling moest voortijdig worden beëindigd. Redenen hiervoor zijn ofwel:

 • De einddatum van de quarantaine is verschoven (bijv. omdat een AuthCode2 is ingesteld),
 • Het domein werd hersteld door de vorige eigenaar (restore) of
 • Dit domein is "hard" verwijderd door DENIC (een zogenaamde "immediate delete").

De domeinwaarschuwing wordt gebruikt om u op de hoogte te stellen wanneer er nieuwe domeinen die u interesseren worden geveild. U kunt inloggen, de domeinenlijst bekijken en de gewenste filters selecteren. Vervolgens activeert u eenvoudig de domeinwaarschuwing.

Om een nieuwe domeinsignalering te maken, moet u eerst een filter instellen in de domeinlijst. Bijvoorbeeld, filter op .de domeinen die "Auto" bevatten. Dan moet je de filter toepassen.

Zodra u het filter hebt toegepast, verschijnt de knop in het bovenste deel van het vak. De knop wordt alleen weergegeven als er een geldige filterinstelling is gemaakt.

Nadat u op de knop hebt geklikt, wordt onder de knop een invoermasker geopend waarin u de beschrijving kunt instellen en de meldingen kunt definiëren. Klik op "Opslaan" om de domeinwaarschuwing voor u aan te maken.

De volgende meldingen kunnen worden ingesteld.

 • Dagelijks: nicsell zal u dagelijks op de hoogte brengen van nieuwe domeinen.
 • Wekelijks: nicsell zal u elke week op maandag op de hoogte brengen van nieuwe domeinen.
 • Geen: nicsell zal u niet op de hoogte brengen.

Als je wijzigingen wilt aanbrengen in de domeinwaarschuwing (beschrijving, meldingen en filters), ga dan naar"Account > Domeinwaarschuwing" en klik op voor een domeinwaarschuwing. Dit opent de lijst met domeinen met de ingestelde filters en de bijbehorende domeinen. Er is nu een extra formulier in de filters waar je de beschrijving en de meldingen kunt aanpassen. Klik op "Opslaan" om alle wijzigingen op te slaan, inclusief de filters voor de domeinwaarschuwing.

Elk item (domeinalarm) in de domeinalarmlijst bevat de drie knoppen . Hierdoor kunnen de domeinen die binnen het domeinalarm worden gevonden, met één klik worden gegroepeerd en in de domeinenlijst worden weergegeven. Het getal in de knop geeft het aantal domeinen aan dat voor de groep is gevonden. Je kunt je verdelen in de volgende groepen:

 • Allemaal: Hiermee kun je alle domeinen weergeven die overeenkomen met de filters.
 • Nieuw: Van alle domeinen die aan de filters voldoen, worden alleen de domeinen weergegeven die zijn toegevoegd sinds de laatste keer dat het alarm werd opgeroepen, d.w.z. die nog niet zijn gezien. Dit tijdstip van de laatste oproep wordt dagelijks om middernacht bijgewerkt. Hierdoor kunt u de nieuwe domeinen gedurende de dag bekijken zonder dat ze meteen worden verborgen.
 • Laatste 7 dagen: Domeinen die in de afgelopen zeven dagen aan de lijst zijn toegevoegd en aan de filters voldoen, worden weergegeven.

Daarnaast zijn er drie knoppen boven aan de lijst met domeinalarmen: . Hiermee kunt u alle domeinen van alle domeinwaarschuwingen uit de betreffende groep weergeven. Net als bij de andere knoppen staat het getal in de knop voor het aantal gevonden domeinen. Dit hoeft niet overeen te komen met de som van de individuele knoppen, omdat een organisatie bijvoorbeeld in meerdere organisatiewaarschuwingen kan voorkomen.

Om een domeinwaarschuwing te verwijderen, klikt u op de knop van een geselecteerde domeinwaarschuwing onder "Account > Domeinwaarschuwing".

Met de functie "Favorieten" kunt u interessante domeinen in het oog houden. U kunt bijvoorbeeld ook domeinen in de gaten houden waar u momenteel niet op biedt of waar u bij het bieden extra aandacht aan zou willen besteden.

In de lijst met domeinen staat een sterretje voor elk domein. Je kunt op de ster klikken zodat hij groen wordt (). Het domein staat nu op uw favorietenlijst. De favorieten kunnen ook op dezelfde manier worden verwijderd ().

Als domeinen die u als favoriet had gemarkeerd opnieuw worden aangeboden, worden ze weergegeven met een gele ster ().

Natuurlijk kunt u de lijst met domeinen ook filteren op favorieten.

In het klantenaccount vind je onder"Account > Favorieten" ook een apart overzicht van je favorieten.

Je hebt ook de optie om afzonderlijke notities aan je favorieten toe te voegen, zodat je ze gemakkelijker kunt toewijzen. In de lijst met favorieten en domeinen (wanneer een favoriet actief is) kunt u de notitie bewerken of opslaan met de knoppen en . Als een favoriet met een notitie wordt verwijderd uit de lijst met domeinen en vervolgens opnieuw wordt toegevoegd zonder de pagina opnieuw te laden, wordt de eerder ingestelde notitie hersteld.

Met nicsell Trading heeft u de mogelijkheid om uw eigen domeinen aan te bieden als veiling voor onze klanten. U kunt de domeinen invoeren via het formulier. U moet de volgende informatie verstrekken.

 • Veiling type: Je kunt kiezen uit twee veilingtypen: Normale en Nederlandse veiling. Beide typen worden hier in detail uitgelegd.
 • Startdatum: De veiling begint op deze datum om 08:00 maar op zijn vroegst binnen vijf minuten nadat de veiling is aangemaakt.
 • Einddatum: De veiling eindigt op deze datum om 20:00. Als dit een normale veiling is, is de veilinguitbreiding actief.
 • Domein: Voer hier uw domein in. Dit moet van u zijn of u moet een volmacht hebben. Bovendien moeten de naamservers naar ns1.nicsell.com en ns2.nicsell.com verwijzen. Door de traagheid van het DNS kan het even duren voor een wijziging effect sorteert.
 • Minimum prijs: Dit is de minimumprijs die u wenst te ontvangen voor uw domein. In een normale veiling is dit de prijs waarvoor automatisch een verkoop plaatsvindt na afloop van de veiling. Als het eindbod onder de minimumprijs ligt, wordt een onderhandeling gestart waarin u dit bod kunt aanvaarden of afwijzen. Als het een Nederlandse veiling is, daalt de huidige prijs van de startprijs tot de minimumprijs.
 • Startprijs: Is de prijs waartegen de Nederlandse veiling begint. De startprijs moet ten minste tweemaal de minimumprijs bedragen. Deze specificatie is niet toegestaan voor normale veilingen.

Er zijn enkele voorwaarden voor de veilingperiode. De einddatum mag maximaal 30 dagen in de toekomst liggen. Bovendien moet een veilingperiode van 3 tot 14 dagen in acht worden genomen.

Er kunnen standaardwaarden worden ingesteld voor de minimum- en startprijs. Voor ontbrekende prijzen in de domeinlijst worden de standaardwaarden gebruikt.

Onze service wordt in rekening gebracht in de vorm van een commissie van 10% geladen. De overige 90% zal aan u worden uitgedeeld.

Er is een bovengrens aan uw maximum veilingen. Als u minder dan 10 domeinen via onze marktplaats heeft verkocht, is de limiet 100 domeinen, anders is het 10.000 domeinen.

Bovendien is er een algemene limiet die geldt voor alle verkopers, waarbij maximaal 15.000 veilingen mogen eindigen op de einddatum van de veiling.

Hoe kunnen uw domeinen ter verificatie naar nicsell verwijzen?

U kunt de nameservers van uw domeinen instellen op ns1.nicsell.com en ns2.nicsell.com.

U kunt ook een CNAME record aanmaken voor uw domeinen, die doorsturen naar nicsell.com. De domain.tld en www.domain.tld moeten worden doorgestuurd. Zo nodig moet u de prioriteit van de records aanpassen, zodat ze de voorkeur krijgen.

Anders kunt u een omleiding instellen naar https://nicsell.com/domain/[domein.tld]. Tijdens de verificatie zal nicsell proberen toegang te krijgen tot uw domein en op basis van de redirect herkennen dat het uw domein is.

Belangrijk: Als u al HTTPS gebruikt voor uw domeinen, zou u alleen de HTTP omleidingsoptie moeten overwegen (aangezien HTST bezoekers kan verhinderen om toegang te krijgen tot de veiling via de andere methodes).

Vragen over rekeningen:

De factuur wordt automatisch gegenereerd nadat je betaling is ontvangen en geboekt. Dit gebeurt meestal één werkdag na ontvangst van de betaling. Je ontvangt de factuur dan eenmalig per e-mail en kunt deze ook op elk gewenst moment weer downloaden via je account onder "Account > Facturen".

Precies zoals beschreven in de AV, moet u uw claim uiterlijk binnen 14 dagen na domeinregistratie betalen. Anders wordt een extra bedrag van € 5 per domein per kalendermaand of een deel daarvan in rekening gebracht. U kunt ook niet verder deelnemen aan onze veilingen totdat alle achterstallige facturen zijn voldaan. Commissiefacturen van verkopen (marktplaats) zijn echter uitgesloten van deze regeling, aangezien wij wachten tot de betaling van de koper is ontvangen.

Als het domein nu succesvol is geregistreerd, maak dan de betaling aan ons over. Zodra wij deze hebben ontvangen, sturen wij u de Auth-Code per e-mail. U heeft 14 dagen na ontvangst van de auth-code om het domein te verhuizen.

Andere vragen:

U betaalt alleen het bedrag dat u geboden heeft voor uw gewenste domein. U kunt voor elke veiling een maximumbod plaatsen. U hoeft pas te betalen als wij het domein succesvol voor u hebben geregistreerd. Houdt u er rekening mee dat verdere kosten voor het verhuizen van uw domein naar de nieuwe provider niet door ons worden gedragen.

Je hebt een door ons vastgesteld budget. Dit is gewoonlijk € 2.500 na inschrijving. Dit budget is beschikbaar voor lopende veilingen en kan worden bekeken in uw account.

Ten eerste worden je biedingen van lopende veilingen, inclusief die in de vangfase, afgetrokken van dit budget. Deze aftrek wordt alleen gedaan als de hoogste bieder en is beperkt tot € 1.000,00 per veiling. Als je meer dan € 1.000,00 biedt, wordt alleen deze € 1.000,00 van je budget afgetrokken.

Openstaande factuurbedragen worden ook onbeperkt afgetrokken. Als er een factuur wordt aangemaakt van een winnende veiling met een bod van meer dan € 1.000,00, wordt het volledige factuurbedrag van het budget afgetrokken. Het beschikbare budget zal dus lager zijn.

Mocht het budget niet toereikend zijn, dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij zullen dan gewoonlijk het budget dienovereenkomstig verhogen na controle van uw rekening.

Enkele voorbeelden van hoe uw beschikbare budget is samengesteld en berekend:

 • Je hebt een budget van € 2.500.
 • U bent momenteel de hoogste bieder op 2 domeinen. Op één van de domeinen is een maximum bod van € 10 neergelegd en op het andere domein een maximum bod van € 20. De maximumbiedingen worden opgeteld (€ 10 + € 20 = € 30). Uw huidige beschikbare budget is dus € 2.470 (€ 2.500 - € 30).
 • U heeft al 3 extra domeinen gekocht, maar deze zijn momenteel nog in de catching fase. Je hebt elk domein gekocht voor € 10. De bedragen worden opgeteld (€ 10 + € 10 + € 10 = € 30). Uw huidige beschikbare budget is nu € 2.440 (€ 2.470 - € 30).
 • Bovendien heeft u 2 domeinen gekocht op een veiling voor € 20 elk, deze zijn succesvol geregistreerd door ons, maar u heeft er nog niet voor betaald. De onbetaalde facturen worden opgeteld (€ 20 + € 20 = € 40). Uw huidige beschikbare budget is dus € 2.400 (€ 2.440 - € 40).
 • Plotseling ben je overboden in de veiling voor het domein waar je € 20 op geboden had. Het bedrag wordt weer vrijgegeven en uw huidige beschikbare budget is nu weer € 2.420 (€ 2.400 + € 20).
 • U vereffent uw openstaande facturen. Nadat we ze hebben toegewezen, wordt het budget ervoor weer vrijgegeven. Uw huidige beschikbare budget is weer € 2.460 (€ 2.420> + € 40).
 • Op dit moment heb je een budget van € 2.460. Als u nu € 1.500 biedt, zal slechts € 1.000 van uw budget worden afgetrokken (speciale regel budgetaftrek). Er blijft dus een budget over van € 1.460 (€ 2.460 - € 1.000 = € 1.460). Als u deze veiling wint en er wordt een factuur uitgereikt, is de speciale regel niet langer van toepassing. Dan zal het volledige bod van het budget worden afgetrokken (€ 2.460 - € 1.500 = € 960).

De inTld Count geeft het aantal Tld's aan waar dezelfde domeinnaam ook bestaat. Voorbeeld: De domeinnaam "test" kan voor verschillende Tlds bestaan, bijv. test.de of test.at. De volgende Tld's worden in aanmerking genomen:

 • .com
 • .net
 • .org
 • .info
 • .biz
 • .co
 • .online
 • .shop
 • .club
 • .store
 • .berlin
 • .be
 • .fr
 • .es
 • .pt
 • .de
 • .ch
 • .it
 • .at
 • .pl
 • .cz
 • .dk
 • .se
 • .ru
 • .cn
 • .jp
 • .au
 • .in
 • .eu
 • .me
 • .br
 • .uk
 • .nl

Het proces van domeinoverdracht kan voor elke extensie iets anders zijn, aangezien de registers elk hun eigen systemen en regels hebben.

De meest gebruikelijke methode is de overdracht met een authcode (sleutel). Met deze authcode kan uw provider het gewenste domein aan u overdragen. De geldigheid van een authcode kan variëren van enkele dagen (bijvoorbeeld 7 dagen voor .be-domeinen) tot enkele weken. Uw domein kan pas na de transfer goed gebruikt worden. Wij raden daarom een snelle verhuizing van het domein aan na ontvangst van de authcode van ons.

Voor .uk-domeinen geldt daarentegen de PUSH-TAG-procedure. Hier moet de verhuizing van het domein worden geïnitieerd bij de provider van uw keuze. De provider geeft u hun registrar TAG, die u aan ons moet doorgeven (info@nicsell.com). Hierdoor kunnen wij het domein naar uw provider pushen en komt het direct in uw account terecht.

Er is een vergelijkbare methode voor .es-domeinen. Ook hier initieert u de verhuizing bij uw provider. U ontvangt dan een e-mail van de registry op het e-mailadres dat gekoppeld is aan uw nicsell-account. Daar kunt u dan zelf de verhuizing bevestigen.

Er zijn ook eindes die onderhevig zijn aan een transferblokkade na registratie of transfer. De domeinen kunnen pas worden verhuisd nadat deze blokkade is verlopen. Van de TLD's die op ons platform beschikbaar zijn, zijn dit momenteel alleen .me- en .pl-domeinen. Gelukkig is de levensduur van de authcodes van beide endings langer dan de duur van de lock.

De transfer lock voor .pl-domeinen is 5 dagen.

De transfer lock voor .me-domeinen is 60 dagen.

Om de verhuizing van een domein naar een andere registrar mogelijk te maken, heeft de toekomstige registrar de zogenaamde Auth-Code (ook wel AuthInfo-Code genoemd) van de huidige registrar nodig. Deze Auth-code fungeert als een wachtwoord voor het domein. U ontvangt de Auth-Code van ons per e-mail na ontvangst van de betaling en kunt deze ook op elk gewenst moment bekijken via uw account onder "Account > Facturen". Klik gewoon op de knop .

Onder het item "Account > Facturen" kunt u de Auth codes gebundeld per bestelling downloaden. U ontvangt een bestand in CSV-formaat. Om dit te doen, klikt u op de knop .

Neem contact op met

 • info@nicsell.com
 • domainabuse@nicsell.com
 • +49 (0) 541 / 96 38 07 54

U kunt ons bereiken

Maandag - Vrijdag: 09:00 - 17:00
Zaterdag - Zondag: gesloten

Ben je nog geen klant?

Met nicsell eenvoudig & snel naar uw gewenste domein!